Činnost

Akce v r. 2023

Prosinec  2023  
18. prosince 2023, 18:00 hod., Ondřej Ruml: Předvánoční koncert 
26. prosince 2023, 18:00 hod., Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

 • benefiční koncerty na podporu rekonstrukce kostela sv. Štěpána v Řitonicích 

12. srpna 2023, Jarek Nohavica, Ondřej Ruml  

 • benefiční koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Štěpána v Řitonicích 

2. června 2023, 18:00 hod.   Noc kostelů

 • benefiční koncert hebrejských a sefardských písní v podání souboru Rebelcantissimo na podporu rekonstrukce kostela sv. Štěpána v Řitonicích

Akce v r. 2022

17. prosince 2022, 18:00 hod.   Zapomenutý příběh

 • vánoční benefiční koncert Ondřeje Rumla na podporu rekonstrukce kostela sv. Štěpána v Řitonicích

26. prosince 2022, 16:00 hod. Česká mše vánoční

 • vánoční benefiční koncert na podporu rekonstrukce kostela sv. Štěpána v Řitonicích

Benefiční akce 19.8.2022

18:00  zahájení, 18:15 - 19:15   Bára Poláková, 19:30 - 20:15 Ondřej Ruml , 20:45 - 21:50 Nerez & Lucia

Vážení přátelé a příznivci!!!

Rok se s rokem sešel a v Řitonicích proběhl už druhý ročník benefičního letního koncertu pořádaný v okolí kostela sv. Štěpána na podporu rekonstrukce této historicky mimořádně ceněné kulturní památky. Je pro nás potěšením i radostí konstatovat, že i letošní setkání se mimořádně, navzdory chvilkové nepřízni počasí, vydařilo.

Přišlo nás podpořit 410 platících návštěvníků. V těchto dnech se dokončuje vyúčtování nákladů spojených s organizací koncertu, konečný výtěžek čeká ještě na odečet jediné dosud nefakturované položky od částky 139 216 Kč.

Za krásný zážitek děkujeme všem účinkujícím!!!

Děkujeme vám všem, kteří jste svou přítomností podpořili dobrou věc!!! Zejména chceme ze srdce poděkovat všem, kteří svým upřímným úsilím a ve svém volném čase pomohli s organizací a hladkým průběhem akce, věnovali čas, svou energii i nemalé finanční prostředky.

Děkujeme za sponzorské dary zaslané na účet našeho nadačního fondu i přinesené fyzicky na místo konání našeho koncertu. Všech příspěvků si nesmírně ceníme a věřte, že budou použity cíleně na další postupné kroky směřující k záchraně národní kulturní památky - kostela sv. Štěpána v Řitonicích.

K našemu dalšímu úsilí nás povzbuzují i spontánně přicházející nabídky aktivní brigádnické pomoci při přípravě dalších akcí od některých obyvatel okolních obcí i nabídky umělců, kteří mají zájem v Řitonicích vystoupit na dalších benefičních akcích. D ě k u j e m e!!!

Showtime 23.8.2022


Činnost nadačního fondu v r. 2022

Stav účtu nadačního fondu k 1.1.2022: 102 389,60 Kč

 • podle restaurátorského průzkum vnějších omítek presbytáře kostela se stanoví další postup ve spolupráci se zástupci NPÚ a mladoboleslavského odboru památkové péče. Protože na presbytáři se nacházejí místy zřejmě gotické, nebo renesanční režné omítky, úřady nám nedovolí omítky obnovit jednoduše a levně, tzn. zednicky, ale je třeba je opět restaurátorsky sejmout a odstranit mladší vrstvy, zpevnit a doplnit odhalené nejstarší a poté se rozhodnout, zda se nechá v tomto stavu, nebo se po zakonzervování této vrstvy překryje novou hladkou omítkou. Jaká varianta nám nakonec bude nařízena v závazném stanovisku úřadů, to zatím nevíme.
 • Na rok 2022 se tedy připravuje obnova vnější fasády na presbytáři.
 • Žádá se o dotace MK ČR a Středočeského kraje

Činnost nadačního fondu v r. 2021

Pořádání benefičních koncertů

 • V roce 2021 se ve prospěch financování oprav kostela sv. Štěpána v Řitonicích konaly dvě benefiční akce. Rozsahem a náročností příprav velkou akcí bylo benefiční koncertní odpoledne v pátek 13.srpna. Svou účastí podpořili myšlenku nadačního fondu umělci Dagmar Pecková, Ondřej Brzobohatý, Ondřej Ruml a Adéla Zejfarová společně s hudebníky Sunny Swing Orchestry a Jazz Quintetu. Velmi povzbuzující a potěšitelné bylo, že akci přišlo podpořit 465 platících návštěvníků, zaznamenávali jsme mnoho velmi pozitivních ohlasů a štědré finanční příspěvky, na místě se podařilo vybrat 176 000 Kč.
  Benefiční akci zaštítila hejtmanka Středočeského kraje paní Mgr. Petra Pecková, která svou osobní přítomností navíc stvrdila, že přebírá symbolickou záštitu nad samotnou rekonstrukcí kostela.
 • Druhým, již tradičním benefičním setkáním v kostele sv. Štěpána byla Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby dne 26.12. na svátek sv. Štěpána. Provedení se vždy ujímají členové a přátelé vokálně-instrumentálního souboru ReBelcanto. Také tento koncert přispěl do fondu pro obnovu kostela částkou téměř 14 tisíc korun.

Velmi si vážíme trvalé pomoci a nadšení členů SDH Řitonice při organizaci a pořádání benefičních koncertů.

Aktivní vyhledávání možností spolufinancování z veřejných zdrojů

Také plnění tohoto bodu hodnotíme v roce 2021 jako velmi nadějné a pro budoucí rekonstrukce kostela příznivé.

 • Celkové náklady na čtvrtou etapu opravy střechy kostela v r. 2021 činí:

  630 638,- Kč

dotace z MKČR z havarijního programu:  
380 000,- Kč

Nadační fond kostela sv. Štěpána v Řitonicích daroval
50 000,- Kč

příspěvek z Fondu hejtmanky Středočeského kraje
200 000,- Kč

 • Nadační fond uhradil restaurátorský průzkum vnějších omítek presbytáře:  22 700,- Kč
 • Římskokatolická farnost Řitonice zřídila transparentní účet pro účely oprav kostela (503205032/2010), sem jsou soustředěny všechny platby prováděné v souvislosti s opravami a s dotacemi, sem jsou poukazovány příspěvky našeho nadačního fondu.

Benefiční koncert: Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční

Výtěžek z koncertu celkem: 13 063,- Kč

Dobrovolné vstupné: 14 929,- Kč
Pokladna-hotovost v drobných od letního koncertu: 334,- Kč
Výtěžek - teplé nápoje: 1 800,- Kč
Cestovné účinkujícím: -4 000,- Kč


Stav financí Nadačního fondu kostela sv. Štěpána v Řitonicích ke dni 11.11.2021

stav účtu před poskytnutím prvního daru určeného pro zajištění koncertu:           23 812,60 Kč
příjem pokladnou 13. a 14.8.2021:   178 968,00 Kč
výdej 14.8.2021 pokladnou - náklady na koncert:    -27 134,00 Kč
vklad na účet 15.8.2021:   151 500,00 Kč
dary na účet:    28 360,00 Kč
výdaje za benefiční koncert hrazené převodem:    -41 227,00 Kč
poplatky:         -419,00 Kč
příspěvek na restaurátorský průzkum:  -22 700,00 Kč
příspěvek na dokončení opravy sanktusní věžičky: -50 000,00 Kč
zůstatek na účtu:   89 326,60 Kč
zůstatek v pokladně:        334,00 Kč

stav financí Nadačního fondu celkem k 11.11.2021: 89 660,60 Kč

Benefice pro Sv. Štěpána

Ondřej Ruml & Quintet - písně Ježka, Voskovce a Wericha
Speciální hosté: Dagmar Pecková a Ondřej Brzobohatý
a Sunny Swing Orchestra

KDY: 13.8.2021 od 16.00 do 22.00 hod.
KDE:
Řitonice, prostranství podél kostela sv. Štěpána

© 2020 Nadační fond kostela sv.Štěpána v Řitonicích - Křížová 10, 46601 Jablonec nad Nisou. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!