Kostel sv. Štěpána v Řitonicích

Chráněná kulturní památka a dominanta zdejšího kraje


Zpráva o   zdařilém benefičním setkání v Řitonicích

Je mi potěšením oznámit, že benefiční koncert na rekonstrukci Kostela Sv.Štěpána v Řitonicích se opravdu vydařil. Přišlo nás podpořit 465 platících návštěvníků a na místě se podařilo vybrat 176 000 Kč. V současnosti probíhá vyúčtování nákladů spojených s organizací koncertu, konečný zůstatek a vyúčtování zveřejníme později a stejně tak i další plán činnosti nadačního fondu. Děkuji, že jste svou přítomností podpořili dobrou věc, jmenovitě bych pak ze srdce rád poděkoval všem, kteří svým upřímným úsilím a ve svém volném čase pomohli s organizací a hladkým průběhem akce:

Tatiana Planá
Milan Litoborský
Ivana a František Zítkovi

Fanda Zítka ml.

Tomáš Zítka
Tereza Zítková
Daniel a Vlasta Bohatí

Daniel Bohatý ml.
Josef Novák
Josef Novák ml.

Sebastien Novák
Vojta Antoš

Jaroslava a Bronislav Vávrovi
Ludmila Rumlová

Josef Pavlíček
Vojtěch Pavlíček
Oldřich Janeček

Eva a Martin Dolášovi
Zdenek Pavlíček

Michal Šíba
Milan Křeček

Milan Bažant
Jaroslava Jakubcová

Michaela Zítková
Pavel Mazura

Anna Nováková, Michaela Zavadilová, Stanislava Pavlíčková,
Dagmar Janečková, Kateřina Hiršlová
Adéla Zejfartová (Sunny Swing Orchestra)

Dagmar Pecková
Ondřej Brzobohatý

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů Řitonice za mnoho hodin fyzické práce při přípravě celé akce, obci Řitonice a městu Dolní Bousov za finanční podporu a obcím Petkovy a  Veselice za bezplatné poskytnutí vybavenosti areálu.

Ondřej Ruml

Atmosféra setkání

Nadační fond kostela Sv.Štěpána v Řitonicích

Naše nadace si klade za cíl získat finanční prostředky na řádnou rekonstrukci kostela Sv.Štěpána v Řitonicích. Řada z nás máme k tomuto místu zvláštní vztah. Nechce se nám čekat a svalovat odpovědnost na druhé. Je třeba jednat teď. Díky minulému vedení obce se podařilo opravit střechu a my budeme pokračovat.

Rádi bychom po rekonstrukci navázali na tradici pravidelných bohoslužeb, kdy kostel navštěvovali nejen místní, ale i lidé z okolních obcí Veselice, Domousnice nebo Skyšice, kde kostel nemají.

Věříme, že v budoucnu bude kostel svatého Štěpána opět nejen významným poutním místem ale i kulturním centrem setkávání, poznávání a inspirace.

Pohled od fary směrem od Petkov
Pohled od fary směrem od Petkov
Pohled z boku od Domousnic
Pohled z boku od Domousnic
Vchod
Vchod

Rekonstrukce

Po opravě střechy, která by měla být v roce 2020 dokončena, je nejvíce naléhavé restaurování a oprava omítek presbytáře. V důsledku opadávání vrchní omítky dochází totiž k postupnému odkrývání starší vrstvy omítky. Tato omítka s dochovanou původní úpravou kolem gotických oken je cenná nejen pro své stáří, ale i s ohledem na to, že se zachovala v autentickém stavu bez pozdějších zásahů, neboť byla po dlouhou dobu chráněná mladší omítkou. Její existence je ale pokračující destrukcí omítek stále více ohrožena.